Reiki Eğitimi

Reiki, on dokuzuncu yüzyılda Japonya'da yaşamış olan Dr. Mikao Usui tarafından geliştirilmiş, basit ama bir o kadar da derin, doğal bir beden ve zihin iyileştirme yöntemidir. Çince, Ret "evrensel", ki ya da chi ise "Yaşam Gücü Enerjisi" anlamına gelir. Pek çok insan aynı zamanda Reiki'yi, kişisel ve ruhsal gelişim yönünden, izlenmesi gereken bir yol olarak görür. Çok sayıda insan chi'yi göremese de, modern fizik bize enerjinin, maddenin en küçük bileşenlerinin dışında da her yerde var olduğunu söyler, soluduğumuz havada, yemeğimizde ve suyumuzda, hatta güneş ışığında. Cansız nesneler bile, düşük ya da ağır frekanslı bir enerjiye sahiptirler.


Birinci Aşama Reiki Eğitimi
 

Japonya'da "Shoden" diye adlandırılan Reiki eğitiminin temelidir ve dokunarak şifanın öğretildiği aşamadır. Reiki enerjisini kullanmak isteyenlere verilen eğitimdir. Öğrenciler kendilerine, başkalarına, hayvan ve bitkilere enerji vermeyi öğrenirler. Birinci aşama eğitimi öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları, Reiki prensipleri ve Reiki tarihçesi öğretilir. Bu aşamayı tamamlayanlar hayat boyu kullanabilecekleri bir tekniğe sahip olurlar. Birinci derece Reiki inisiyasyonu, kişiyi evrensel yaşam gücü enerjisine açar. Ellerdeki çakralar açılarak, ellerin, şifa niyetiyle bir varlığa dokundurulmasıyla yüksek enerjinin o varlığa aktarılması sağlanır.


2) İkinci Aşama Reiki Eğitimi

Reiki'yi tamamen anlamak için ikinci basamak olan "Okuden"i çok iyi anlamak gerekir. İkinci aşama Reiki eğitimi kişinin şifa için aktardığı enerjiyi artırır ve öğrenciler uzaktan şifa gönderme yöntemlerini öğrenirler. Ek yöntemlerin kullanıldığı ikinci aşamada, öğrenciye Reiki sembolleri öğretilir ve Reiki yapılması sırasında sembollerin kullanımının enerji akımını arttırdığı öğretilir. Sembolleri kullanabilmesi için gerekli teknikler gösterilir. Bu sembollerin çizilmesi veya akılda canlandırılması kişinin enerji i-le daha güçlü bağlantısını sağlar. Reiki sembolleri geleneksel uygulamalarda kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. Ama geleneksel olmayan uygulamalarında bunların açıkça gösterilmesi olağandır, birçok yayın organında rahatça bulunabilir. Geleneksel düşünenler bunların açıkça gösterilmesinin onların değerini düşüreceğini ve kutsallıklarını azaltacağını düşünmektedirler.

Aslında sembollerin gizli bir gücü yoktur. Sadece Reiki enerjisine odaklanmak için kullanılan araçlardır. Bu sembolleri kullanmak için el almış olmak yani Reiki 2' ye uyumlanmış olmak gerekir. Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan yalnızca semboller kullandıkları zaman etkili olmadıkları gözlenmiştir. Reiki sembolleri üç tanedir.

 İlk Sembol: Cho Ku Rei

İlk sembol, güç olarak adlandırılan "Cho Ku Rei"dir. Anlamı: Evrenin, büyük yaratıcının veya Allah'ın tüm gücünü buraya koy, yeryüzünde şifa istenen bu noktaya indir, odakla demektir. Başlangıç sembolü olduğu ve diğer sembolleri harekete geçirdiği için çalışmayı başlatan düğme gibidir. Reiki'nin gücünü arttırmak ve şifa enerjisini özel bir bölgeye odaklamak için kullanılır. Negatif enerjiden arınmamızı sağlar ve pozitif enerji alanı oluşturur.

Spiral kısım çizilirken dik çizgi ile kesiştiği her noktada Cho Ku Rei denilmelidir. Sembolü bir kere çizdiğimiz zaman, toplam 3 kere de Cho Ku Rei dememiz lazımdır. Sesli veya sessiz söylenebilir. Spiralin saatin dönüş yönünde veya saatin dönüş yönüne ters şekilde çizimleri vardır. Bazı Reiki Master'ları, Kuzey ve Güney Kutbu'nda suyun ters yönde akması nedeniyle, sembolün her iki kutupta değişik yönde çizilmesini isterler.

Bazı Master'lar da, bir yerden vidayı çıkartmak için saatin ters yönünde çevirmemiz gerektiğini, hastalıkları da vücuttan çıkarıp atmak istiyorsak, spirali saatin dönüşüne ters olarak çizmemiz gerektiğini söylerler. Bizim güç sembolünü çizerken spirali saatin ters yönüne doğru çizme nedenimiz, hastalıkları vücuttan atmak içindir. Bir evi, odayı pozitif enerji ile doldurmak, ışıkla bezeyip, kutsal mekan haline getirmek istersek dört duvara, tavan ve tabana bu sembolü çizebilir, mekanı negatif enerjilerden temizleyebiliriz veya bir işe başlarken bu sembolü elimizle havaya çizersek, ortama pozitif enerji ile yüklemiş oluruz.

Bu işlemi işyerimizde veya okulda da uygulayabiliriz. Güç sembolü şifa seansı sırasında başta enerjiyi kuvvetlendirip, daha iyi odaklanmak, bitimde ise  iyileştirici şifa enerjilerini sıvamak, dışarı sızmasını önlemek için kullanılır.
 
Kendimizi, sevdiklerimizi, evimizi, arabamızı, değerli eşyalarımızı korumak için de bu sembolü kullanabiliriz. Arabaya bindiğimizde direksiyona çizer ve yola çıkarsak, kazalardan korunmamızı sağlayabiliriz. Bu sembol her işin başlangıcında kullanıldığında temizleyen ve güç veren anahtar görevi görür. Güç sembolü şifa seansı sırasında başta enerjiyi kuvvetlendirip, daha iyi odaklanmak, bitimde ise iyileştirici şifa enerjilerini sıvamak, dışarı sızmasını önlemek için kullanılır.
ikinci sembol, "Sei He Ki" olarak adlandırılan mental semboldür. "Allah ve insanlık bir oldu." anlamına gelmektedir. Bu sembol ruhsal, duygusal ve zihinsel şifa verir. Beynin içindeki enerjiyi dengeler, barış ve uyum getirir. Duygusal bütün problemlerde, utangaçlık duygusunun atılmasında, öğrenilen şeylerin kolay akılda tutulamaması ve ruhsal sorunlarla ilgili istenmeyen alışkanlıkların giderilmesi gibi mental problemler için kullanılır. Bu sembol eskilerden gelen negatif
şartlanmaların ruhsal tedavisinde de etkili olarak kullanılabilir. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık, öfke, kıskançlık, kendini kötü hissetme, tırnak yeme, istenmeyen tikler, sigara tiryakiliği, alkolizm, aşırı yeme veya yememe gibi zihinsel ve duygusal problemlerin giderilmesinde de etkilidir. Karşınızdaki insandan negatif enerji aldığınızı hissediyorsanız, o kişi ile aranıza Sei He Ki sembolü çizerseniz, artık o kişinin enerjisi sizi etkileyemez, kendinizi korunma altına almış olursunuz.

Karşınızdaki insandan negatif enerji aldığınızı hissediyorsanız, o kişi ile aranıza Sei He Ki sembolü çizerseniz, artık o kişinin enerjisi sizi etkileyemez, kendinizi korunma altına almış olursunuz.

İkinci Sembol: Sei He Ki

Sei Hei Ki sembolü ile kristallerinizi temizleyebilir, kendinizi ilaçların yan etkilerinden koruyabilirsiniz. Bunun için Reiki 2'ye inisiye olmuş olmanız ve sembolü kullanmaya yetkinizin olması yeterlidir. Elinizle sembolü kristalin, ilacın, yiyeceğiniz ve içeceğiniz şeyin üzerine çizer, sizin için en yüksek şifayı sağlamasını diler, en yüksek hayrınıza enerji gönderirseniz, bu sembolü en faydalı biçimde kullanma şansına erişirsiniz. Kaybettiğiniz herhangi bir şeyi bulmanızda da 2. sembol çok yardımcıdır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi 1. sembol daha çok fiziksel bedende, 2. sembol ise ruhsal bedende çalışır, şifa verilmesine yardım eder, niyetimize daha iyi odaklanmamızı sağlar.
 
Üçüncü Sembol: Hon Sha Ze Sho Nen

Üçüncü sembol, Reiki'nin uzaktan uygulanmasında kullanılan, Reiki'yi zamandan ve mekandan bağımsız çalıştıran, Hon Sha Ze Sho Nen'dir. Bu sembol uzaktaki bir kişiye, geçmiş veya gelecek zamana şifa enerjisi göndermemizi sağlar. "Ne geçmiş, ne bugün, ne de gelecek" anlamını taşır, diğer bir manası da "Benim ve senin içindeki yüksek benlik, uyum ve barışı yükseltmek için bir olsun."dur. Reiki enerjisini odanın öbür ucuna gönderebileceğimiz gibi dünyanın öbür ucuna, geçmiş veya gelecek zamana da gönderebiliriz. Bu sembol dokunarak tedavi edemediğimiz, fiziksel ve zamansal olarak erişemediğimiz durumlarda kullanılır.

Uzaktan veya başka zaman dilimine yapılan şifa uygulamaları bu sembolün kullanımı ile gerçekleştirilir. Kolayca etrafımızda bulabileceğiniz bir bebek, oyuncak ayı, yastık veya kişinin fotoğrafı ile akılda kişiyi canlandırarak ve 3. sembolü tekrar ederek uzaktaki kişiye Reiki gönderebiliriz. Bir şehrin, ülkenin, dünyanın ucuna, hatta evrene bu sembol yardımıyla Reiki gönderebiliriz. Belli bir zaman sonra olacak bir olay için Reiki gönderip, bizi gelecekte o olayın oluşu sırasında Reiki'nin desteklemesini isteyebiliriz.

Örneğin ileride gerçekleşecek sınav, toplantı, ameliyat, doğum gibi önemli olaylara Reiki gönderip, olayın o-luştuğu zaman diliminde Reiki enerjisinin bizi sarıp sarmalamasını sağlayabiliriz. Reiki enerjisini haftalar, günler öncesinden o önemli olay için bir pil gibi depolayabiliriz. Keza başımızdan geçmiş kötü bir olayın etkilerini azaltmak için geçmiş zamana da Reiki gönderebiliriz. Bu olay birkaç gün önce olmuş, bizi gerçekten üzen ve yaralayan bir olay olabileceği gibi yıllar önce gerşekleşmiş, unutamadığımız ve hatırladığımızda kalbimizi acıtan bir olay da olabilir.

Olmuş bir olayı yok etmemiz düşünülemez ama Reiki ile o olayın bizde bıraktığı derin izler silinebilir ve bizi daha fazla üzmemesi sağlanabilir. Bu şekilde o olaya Reiki gönderilmesi 3. sembolle gerçekleşir. Uzaktan şifa gönderirken sevgi ve ışık göndermek, sağlıklı ve iyi durumda olduğunu düşünmek, dua etmek gibi yöntemler kullanılabilir. Enerji gönderirken kişinin kendinden veya yüksek benliğinden izin almak gereklidir.            
 

Üçüncü Aşama Reiki Eğitimi


Son basamak olan "Shinpiden" ise gizem, sır öğretişidir. Reiki Master'ı olmak ve sistemi öğretmeye başlamak için bir adımdır. Usta sembolü yani başkasına el verme, uyumlama sembolü öğretilir. Bu sembol ikinci aşama Reiki eğitiminde öğretilen diğer üç sembolün tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu aşamada geleneksel Usui Usta sembolünden başka Tibet usta sembolü ve Raku sembolü de öğretilir. Reiki'nin bitiminde Raku sembolü elle çizilir ve öğretmen ile öğrenci arasındaki enerji bağı kesilir. Reiki üçüncü aşama eğitimini alan ve usta olan bir kişi başkasına eğitim ve el verebilir ancak Reiki Master'ı olmak diğerlerinden daha fazla Reiki gücüne sahip olmak anlamına gelmez. Reiki bilgilerini kendine saklamak ve ustalık derecesinin bir ayrıcalık olduğunu düşünmek yanlıştır. Önemli olan bu eğitim ile Reiki'ye olan bağı kuvvetlendirme ve Re-iki'yi bilmeyenlere tanıtmak, faydalanmalarını sağlamaktır.

Reiki Master sembolü, Dai Ko Myo: Usui Reiki'nin en önemli ve şifacılıkta en tesirli hocalık sembolüdür. Yaratan katından gelen titreşimleri taşıdığı için etkisi çok güçlüdür. Allah ile bir olmayı, bütünleşmeyi simgeler. Kişinin benliğindeki  Ki ve Tanrısal Ki bu sembolün yardımı ile birleştiri ve uygulayan kişi Allah'a bağlanır. Evrensel bütünün bir parçası olduğunu hisseder, kendini  kısıtlayan düşüncelerinden, duygularından ve egosundan tamamen ayrılır. Dai Ko Myo'nun şekli, olmak üzere iki değişik çizim şekli mevcuttur. Her ikisi de aynı etkidedir, istediğimizi kullanabiliriz. Hocalık sembolü çalışmalarda yalnız başına kullanılabilecek kadar güçlüdür ancak diğer sembollere ihtiyaç duyulduğunda onlar da eklenerek hepsi beraber kullanılabilir. Yalnız sembol çizimlerinde büyükten küçüğe ilkesi kullanılarak önce Dai Ko Myo çizilmelidir.

Uyumlamada kullanılan sembol Raku: Çok eski bir Sanskrit (eski Hint dili) yazıttan bulunmuştur.
 
Parlayan ve düşen bir yıldırımı, ateşi ifade eder. El verme veya uyumlama sırasında öğrenciden çıkan negatif enerjiyi, öğretmen vasıtası ile yere akıtmaya, topraklamaya ve öğrencide karmik temizleme yapılmasına yardım eder. Uyumlama sonunda öğrenci ile öğretmenin Dai Ko Myo ile birleştirilmiş enerji bedenleri Raku ile ayrılır. Sadece uyumlamada kullanılıp, şifa çalışmalarında kesin olarak kullanılmaz. Allah'ın yaratma gücünün bir şimşek hızı ile bedene inişini simgeler.

Usui Sensei Kurama Dağı'nda aradığı şifa gücüne kavuştuktan sonra aşağıdaki ana Reiki kurallarını öğrencilerinden ellerinden gelebildiğince uygulamalarını istemiştir.

Bugün, özellikle bugün kızma, öfkelenme! Bugün, özellikle bugün kaygılanma!

Anne ve babana, öğretmenlerine, büyüklerine, karşı sevecen, saygılı ol, iyi davran!

işini hakkıyla yap, geçimini doğru yoldan kazan! Yaratılan her şeyi sev, şükran dolu ol!

İlk iki kuralda bugün kelimesi önemlidir, çünkü Usui Sensei insanların ne kadar gayret etseler de mükemmel  olamayacaklarının bilincindedir ve her gün mükemmelliği yakalamaları için insanlara bu sözle fırsat tanır. Her gün prensipleri uygulamak için yeni bir şansımız vardır onun için.

Usui Sensei'ye göre çok eski zamanlardan beri insanlar orijinal ve bilinmeyen bir şey buldukları zaman, buluşlarını yalnızca kendilerine, etrafındaki aile fertlerine ve öğrencilerine öğretir, gizli tutarlardı. Bu sır diğerlerine öğretilmezdi. Halbuki son yüzyılda bunun değişmesi gerekiyordu, insanın mutluluğu için herkesle beraber çalışması, sosyal ilerlemenin oluşması için bu sağlanmalıydı. Bunun için o kimsenin Reiki'ye sahip çıkmasına izin vermedi. Onun Reiki Ryoho'su tam olarak orijinaldi ve dünyadaki başka ruhsal aktiviteler ile kıyaslanamazdı. Bu nedenlerle o, Reiki'yi bütün insanlar tarafından serbestçe kullanılabilen bir şifa tekniği olarak öğretmişti. Hepimizin fiziksel ve ruhsal bedeninde ilahi kaynak tarafından bize verilen enerji mevcuttu. Bu kutsal enerjiyi kullanmayı öğrenmek herkesin hakkı idi. Enerjinin doğru kullanımı ile insanların beden olarak sağlıklı, düşünce olarak pozitif ve barış dolu, mutlu bir yaşam geçirebilme şansı artırılabilirdi.

Bizim yaşantımızı yeniden düzene koymamız, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklardan kurtulmamız için Reiki yardımcı olabilirdi.
Usui   Sensei'nin   öğrencilerine söylediği şu sözler Reiki'yi anlamak için çok önemlidir: "Reiki hiç kimse tarafından bana verilmemiştir. Bir tesadüf eseri, oruç tuttuğum ve meditasyon yaptığım sırada şifa gücünü yüksek katlardan gelen bir ışık kümesinden   aldım.   Reiki'nin kurucusu olduğumu açıklama konusunda bile tereddüt geçirdim. Akademisyenler bu olayı incelediler fakat modern bilim bir açıklama getiremedi." Bu sözlerden anlayacağımız gibi Reiki'nin kurucusu olan Usui Sensei bile Reiki'ye tam bir açıklama getiremiyor. Reiki akıl ile kavranamaz, sadece uygulanırken hissedilebilen bir şeydir.
 Eller ya vücuda değdirilir ya da 10-20 cm. kadar uzaktan tutulur. Bu uygulayan kişinin kararına kalmıştır, Eller her
pozisyonda aşağı yukarı 3- 5 dakika durur. Bu süre için Reiki veren kişi kendi iç sesini dinlemelidir.

 

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Reiki Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Reiki Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Reiki Eğitimi için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli Reiki Eğitimi 0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya Reiki Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla Reiki Eğitimi için 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ücretsiz reiki eğitimi - reiki sembolleri - reiki nedir - usui reiki eğitimi reiki nasıl yapılır - reiki eğitimi nedir -

Yorumlar