İzmir Reiki

Reiki kelimesi Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik yaşam enerjisi demektir. Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa götüren bir ışık yoludur. Vücut-Ruh dengesini düzenleyip muhafaza eder ve aynı zamanda enerji kapasitesini çoğaltır. Böylece hem mevcut rahatsızlıklar giderilecek hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma sağlanabilecektir. Reiki, dünya üzerinde iki milyondan fazla kişi tarafından gerek şifa, gerekse ruhsal gelişim amacıyla kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Bu enerjiyi insanlar elle aktarır. Japoncada sözcük anlamı, "Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi" olan reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış yani inisiye edilmiş bir kişi tarafından, ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır. Reiki, tıbbın yerini tutmaz bütünleyici, tamamlayıcı şifa yöntemi olarak kullanıldığında iyileşme etkisini artırır, acıları hafifletir, şifa sürecini hızlandırır. Rahatlamaya yardım eder, yaşam enerjisini artırır ve uykuyu düzenler.

Reiki  tanımları ;

-    Yaşamsal ya da evrensel hayat enerjisi anlamındadır.

 -    Reiki bir sevgi enerjisidir

-    Reiki enerjisi varlıkların oluşumuna katkıda bulunan bir enerjidir.

 -    Bu enerji, tüm canlılara hayat veren, fiziksel olmayan bir şifa enerjisidir.

-    Çevrenizde gördüğünüz bütün "canlı varlıklar" bu enerji ile şarj olduğu için canlıdırlar.

-    Reiki insiyasyonları ile bu enerjiyi kullanmayı ve bedeninizdeki tıkanıklıkları açmayı öğrenirsiniz,

Reiki’nin Anlamı ; Batı’da evrensel yaşam enerjisi ismiyle anılan reiki, ilk olarak Japonya’da sistemleştirilen ve alternatif bir tıp olarak da görülen enerjiye dayalı bir şifa tekniği şeklinde takdim edilmektedir. Öte yandan önceleri alternatif bir sağlık kaynağı olarak görülen reiki, özellikle Batı’da yayılmaya başlamasından sonra, dini bir yönelim olarak da tartışılan bir Uzakdoğu aktivitesi haline gelmiştir.

Birçok tanımı yapılan reiki Japonca bir sözcüktür. Rei ve Ki kelimelerinden oluşmaktadır. Sözlükte Rei “her yerde varolan”; Ki ise “ruhsal yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Rei ve Ki kelimelerine bazı kaynaklarda farklı anlamlar da verilmiştir. Buna göre Rei evrensel anlamına gelmektedir. Spiritüel düzeyde ise tanrının tüm varlığını ifade etmektedir. Burada evren ve tanrı ifadeleri özdeşmiş gibi kullanılmıştır. “Japonca sözlüğünde genellikle ruh ya da can fikri Rei sözcüğü ile” ifade edilmiştir. Dolayısıyla Rei “evrensel”, “tanrı”, “can”, “ruh” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Genel tercih ise “evrensel” kelimesidir. Bu sözcüklerin arasında ise ince bir ayrım bulunmaktadır.

“Ki”ye gelince o bir yaşam enerjisidir. Rei’nin parçasıdır ve tüm canlı varlıklarda bulunmaktadır. Birçok kültürde “ki” ile benzer alama gelen bir enerjinin varlığı kabul edilmiştir. Bu enerji Çinliler tarafından “Chi”, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Ruh”, Hintliler tarafından “Prana”, Kuhunoslar tarafından “Mana” ve Rus araştırmacılar tarafından “Bioplasmik Enerji” olarak adlandırılmıştır. Farklı kültürlerde farklı isimlerle anılan bu enerji Müslümanlar tarafından da “Rabb’in ruhundan ve nefesinden gelen enerji” olarak anılmaktadır.

Allah “ben kuru balçıktan; kararmış, şekillenmiş çamurdan bir insan yaratacağım, onu düzeltip ruhumdan üflediğimde onun üstünlüğünü kabul ederek ona saygınızı sunun” ayeti buna delil olarak gösterilmektedir. Mayası çamur olan insan tanrının ruhundan üflemesiyle hayat bulmuş, varlık sahasına çıkmıştır. Dolayısıyla yaşam enerjisi tanrının
nefesinden gelen enerji olarak anlaşılmaktadır.

Reiki insanların kendilerini veya başkalarını tedavi etmeyi amaçlayan bir teknik olarak sunulmaktadır. Reiki’nin büyük evreni doğuran, güneş sistemini ve dünyadaki tüm canlıları yaratan, onların aralarındaki düzeni sağlayan bir güç ve
ayrıca evrendeki her fenomenin enerji kaynağı olduğu kabul edilmektedir6. Böylece aslında reikinin evrende bulunduğu ve reiki sırasında gerçekleştiği ileri sürülen şifanın da ancak reiki tekniklerinin uygulanmasıyla mümkün olabileceği öngörülmektedir. Reiki ışık ve enerjiden yararlanılarak yapılan bir şifa tekniğidir ve başkalarına beden ve zihin şifası sunmanın geleneksel yoludur. Reki’nin özü ise elleri kullanarak şifa yeteneğini geliştirmektir. Reiki aynı zamanda el vermeye dayalı
bir şifa tekniğidir

Reikinin Kökeni


Elleri kullanarak şifa verme teknik olarak antik çağlardan bu yana varlığını sürdüren bir şifa yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu çağlardan itibaren insanoğlu hem Doğu’da, hem de Batı’da avuç içinden yayılan gizemli enerjinin farkına varmış,herhangi bir ağrı yaşadığında ellerini ağrıyan bölgeye götürmüştür. İçgüdüsel bu hareketle, elleri ağrıyan kısma koymak suretiyle ağrının geçeceği ya da azalacağı düşünülmüştür. Bunun yanı sıra, ellerini ağrının geçmesi amacıyla kullanan insanların arasında etki bakımından bir fark olduğu da ortaya çıkmıştır. Bazı insanların diğerlerine oranla daha çok şifa verme gücüne sahip oldukları anlaşılmıştır.

Bu şekilde reikinin temellerini antik çağlara dek götüren görüş sahipleri reikinin antik çağlarda şamanlar tarafından geliştirilmiş gizli bir yöntem olduğunu söylemektedirler. Onlara göre, şaman bunu insanlara hem rehberlik ve şifa sunma, hem de insanların doğa ile denge kurmalarını öğretmek için kullanmıştır. Daha sonra bu yöntem sıradan insanlara açıklanmadan kuşaktan kuşağa geçirilmiştir.

Reikinin Ortaya Çıkışı

Zamanla “elleri kullanarak şifa verme” şeklinde isimlendirilen bu tekniği öğetmeye ve şifa yeteneğini arttırmaya dönük bazı eğitim sistemleri oluşturulmuştur. Örneğin, sonraları Japonya’da yaygın olarak kulanılacak olan reiki, Japonya’dan yüzyıllarca önce Tibet’te de uygulanmıştır. Bu görüşte olanlara göre bugün “Mu” adı verilen, yeryüzünün ilk devir uygarlığının çocukları ilkokul çağlarında Reiki 1, ortaokul yaşlarında ise Reiki 2 eğitimi alırlardı. Üstat/öğretmenler de Reiki 3 derecesini almak zorundaydılar, üstelik isteyen herkes de bunu karşılıksız alabilirdi. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşayan insanlar reiki bilgisine sahiptiler. Çok sonraları yeryüzü değişiklikleri ile Mu kıtası yok olmuş ve bu bilgi birkaç kişinin bilgisi olarak
kalmıştır. Daha sonra ise bu bilgi Hindistan ve Tibet’e gitmiştir. Yaygın kanaate göre ise reiki bir tıp ilmi olarak Tibet’te ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

Bazı görüşlere göre Budda’nın “Aydınlanma Yol’unu” keşfettiği tarihte reiki de bilinmekteydi. Budda’nın hasta insanları ellerini kullanarak iyileştirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Yine reikinin Budist Sutra’larda kısmen anlatılmakla birlikte, temel olarak şifahen aktarılan bir bilgi olduğu da nakledilmektedir. Öte yandan İsa’nın da hasta insanları ellerini kullanarak iyileştirdiğine dair çeşitli kaynaklarda bilgiler mevcuttur. Bütün bu rivayetlerden antik çağlardan Hint coğrafyasındaki uygulamalara kadar uzanan “ellerin kullanılmasıyla uygulanan şifa verme tekniğinin” reiki ile örtüştüğü görülmektedir. Bu benzerliklerden hareketle de reikinin başta Budizm, Şamanizm ve Şintoizm gibi sistemler içerisinde var olduğu ileri sürülmetedir.

Reikinin Gelişimi

Reiki’nin kökenleri ve ortaya çıkışı konusunda farklı yorumlar yapılsa da birçok reiki üstadı bu eski tedavi metodunun 19.yy sonlarına doğru Mikao Usui tarafından keşfedilmesiyle gün yüzüne çıktığı konusunda hem fikirdir. Onlara göre, Mikao Usui reikinin yeniden doğuşunu sağlamanın yanı sıra bu bilginin geniş kitlelere ulaşmasının da temellerini atmıştır. Dolayısıyla, önceden de var olan reiki enerji bilgisini, Mikao Usui yeniden düzenlemiştir. Aşağıda Mikao Usui’nin reiki ile
olan bu münasebeti ve reikinin gelişimi gözden geçirilecektir.

İzmir Reiki Eğitimleri

1. Aşama - Seviye Reiki Eğitimi
 
1. Aşama - Seviye Reiki aşamada kişi Reiki enerjisiyle tanışır. Enerjiyi kendisine ve başkalarına aktarmayı öğrenir. Reiki ile hiç kopmayacak bir bağ kurulur.Kişinin enerji merkezleri temizlenir,çakraları açılır.

Reiki enerjisini aktarmak için önemli olan niyettir.Kişi ellerini Reiki’nin yönlendirmesine bırakmalıdır.Alıcı ihtiyacı olanı kadarını alacaktır.Reiki’de hata yapmak mümkün değildir.

1. Aşama - Seviye Reiki eğitiminde, öğrenciye birinci aşama uyumlaması verilerek kişinin aurası ve çakraları Reikienerji frekansına ayarlanmış olur. 1. Aşama - Seviye Reiki eğitiminde Reiki'nin tarihçesi ve prensipleri öğretilir. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken "standart el pozisyonları" gösterilir. Bu aşama öncelikle fiziksel bedene ilişkin çalışmaları içerir.

2. Aşama - Seviye Reiki Eğitimi

İkinci derece ile uygulayıcının şifa yetenekleri gelişir,enerjisinin gücü artar,yer ve zaman faktörleri ortadan kaldırılarak  şifa çalışması yapılır. 2. Aşama - Seviye Reiki  ile birlikte kişinin psişik yetenekleri,sezgisi artar.Bu seviyede kutsal semboller öğretilir,böylece astral boyuta ilk adım atılır ve kişi artık mental olarak çalışmaya başlar.Bu sembollerle enerji birinci seviyeye oranla 300 kat artar.Fakat bu semboller ve mantralar kişiye büyük bir sorumluluk getirir.’Verdiğimiz her şey bize geri döner’,enerji sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

İkinci aşama Reiki (Reiki 2) eğitimini almak, kişinin birinci aşamadaki çalışmalarına, sorumluluk alma bilincine ve niyetine göre, birinci aşama eğitiminden uygun bir süre sonra, genelde 2-3 ay sonra Reiki eğitmeninin değerlendirmesi ile mümkündür. Öğrencinin Reiki'yi özümseyebilmesi için gerekli olan bu süreyi geçirmesi gerekmektedir. Bazen bu süre daha uzun da olabilir.
Reiki 2'ye uyumlanmanın ardından ikinci aşama çalışmaları ile olumsuz zihinsel kalıplar ve duygular (kin, öfke, kıskançlık, endişe, korku gibi) üzerinde iyileştirici çalışmalar yapılır. Bu sürecin tamamlanması uzun süre alabilir. Bu öğrenim aşamasında kişiye, enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ile uzağa enerji gönderme yöntemi öğretilir. Birinci derece uyumlaması almış kişiler bundan bir yada birkaç ay sonra ikinci derece eğitimini alabilirler.

3 - A Aşama - Seviye Reiki Eğitimi (Reiki Master)

3 - A Aşama - Seviye Reiki  eğitimi üstat olma aşamasıdır.Bu aşamada öğrenciye master sembolü öğretilir.İnisiyasyon uygulanır ve sembolün kullanım şekilleri öğretilir. Master sembolü daha yüksek enerjilere açılmak içindir.Meditasyon ve kişisel gelişimde kullanılır.Bu sembolün odağı ruhun tedavisidir. Reiki 3A seviyesini alan kişi inisiye yapamaz.Bunun için Reiki 3B seviyesine uyumlanmak gerekir. 3 - A Aşama - Seviye Reiki eğitimi kişisel gelişimin ileri seviyesi için olup, kişinin ruhsal yapısı ile ilgili çalışmaları kapsar. Profesyonel Reiki uygulayıcısı olma aşaması da diyebileceğimiz bu aşamaya uyumlanma, Reiki eğitmeninin değerlendirmesiyle mümkündür. Bu bölümde 1. ve 2.aşamadaki çalışmaları yapıp, yeterli deneyime sahip olanlar için ileri bilinçlenme ve ruhsal gelişim çalışmaları yapılır ve üçüncü aşamanın sembolleri öğretilir.


3 - B Eğitmenlik (Öğretmenlik) Aşaması - Seviyesi (Reiki Master Teacher)Reiki sistemini öğretebilmek için alınan eğitimdir.Bu seviyede kişi önceki tüm seviyelerde deneyim sahibi olmalıdır. Master aşamasına inisiye olduktan sonra,kişi bu aşamanın kendisini geliştirmesini sabırla beklemelidir.Öğrenmesi gereken bilgileri tamamen içselleştirmeden asla bir başkasını inisiye etmemelidir.Öğretmenlik aşamasını alan kişi bu sorumluluğun bilincinde olmalıdır. 3 - A Aşama - Seviye Reiki eğitiminde, öğrencilerden farkındalığı yüksek olanlar ile Reiki'yi kendilerine yaşam ve sevgi yolu yapmak isteyenler niyeti, içtenliği ve arzusu dikkate alınarak uygun görüldüğü takdirde eğitmen olmak üzere yetiştirilir. Bu bölümde de, Reiki'nin uyumlama ve başkalarına aktarma - öğretme teknikleri gösterilir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktı

Reiki Kursu ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Reiki Kursu için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Reiki Kursunu tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Reiki Kursu için  0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Reiki Kursunu tıklayabilirsiniz

 


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki - reiki nedir - reiki eğitimi - reiki kursu - izmir reiki eğitimleri - izmir reiki kursu - izmir reiki kursları -

Yorumlar